A- kullet

Den 3 januar fødte Bebe 10 valper 8 hanner og 2 tisper. 2 døde desverre etter et døgn. Så vi satt igjen med 7 hanner og 1 tispe.


Far til valpene er vår egen Arsia's Bailo.

Begge foreldrene er HD A og AD A

Innavlsgraden under 0,2%


Seks av dem bosatte seg rundt i Norge, mens en flyttet til Sverige og en til Danmark.

Navn

HD

AD

Diverse

Bonzo

A

A

Excelent, BIR, CK

Aksel

AFelix
Aron

A

A

BIR valp, 1JK, 1JKK, HP

Santos

A

A


Bella

A

C

2AUK, 1AUKK, KM bronse

Pepsi

C

A


Arek

D